دیدار حسن روحانی و نخست وزیر جدید بریتانیا


ترزا می حسن روحانی

در تلگرامبخوانید

حسن روحانی با انتشار عکسی در حساب توئیتر خود از دیدار با ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا خبر داد. این اولین دیدار طرفین پس از استعفای دیوید کامرون و جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است که منجر به روی کار آمدن ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا شد


#ترزامی #حسنروحانی #دیدگاهنو