عراق از ایران به جهت نقض حاکمیت ملی عراق شکایت کرد

در پی حمله موشکی جمهوری‌اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، بغداد از تهران به دلیل نقض حاکمیت ملی عراق و همچنین حسن همجواری به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

حکومت عراق پیشتر نیز، مقامات جمهوری اسلامی را به دخالت در امور سیاسی و نظامی عراق متهم کرده بودند و گروه تروریستی حشد‌الشعبی در عراق را که توسط جمهوری‌اسلامی تامین مالی و نظامی می‌شود را محدود کرده بود.