هوک: جمهوری‌اسلامی پس از داعش بزرگ‌ترین تهدید امنیتی خاورمیانه استبرایان هوک، رییس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، گفت که پس از شکست داعش، حکومت ایران در حال حاضر بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی در کل خاورمیانه به شمار می‌رود.


رییس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا،‌ روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در شهر واشنگتن گفت که سیاست موسوم به فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران، به جهت تداوم سیاست‌های ایران در خاورمیانه ادامه خواهد یافت.


به گفته هوک، فشار حد‌اکثری علیه حکومت ایران ادامه پیدا می‌کند تا هنگامی که حکومت ایران به یک حکومت عادی و معمولی تبدیل شود یا در اثر این فشارها دچار فروپاشی و سقوط شود.