وزیرخارجه اسرائیل از احتمال حمله نظامی به جمهوری‌اسلامی خبر داد
اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل که طی روزهای اخیر از احتمال جنگ با جمهوری‌اسلامی سخن گفته بود باری‌دیگر از آمادگی کشورش برای توسل به «حمله نظامی به ایران برای بازداشتن تهران از دسترسی به بمب اتمی» سخن گفت.


به گفته کاتز در گفتگو با روزنامه کوریره دلاسرا در رم «بمباران جمهوری‌اسلامی، یک گزینه محتمل است».