فرید زکریا؛ ترامپ چگونه می‌تواند در قدرت بماند؟

فرید زکریا -در شرایطی که دونالد ترامپ شکایت‌هایی را برای به چالش کشیدن ده‌ها هزار آرای پستی تنظیم کرده مجالس ایالتی ممکن است تصمیم بگیرند خودشان الکتورل‌ها را انتخاب کنند.

از میان ۹ ایالت کلیدی، مجالس ایالتی ۸ ایالت در کنترل جمهوری‌خواهان است.


اگر یک یا چند تا از این ایالت‌ها بگویند که آرا مشکل داشته‌اند و در آنها تخلف صورت گرفته می‌توانند الکتورهای قانونی از نظر خودشان که قاعدتاً جمهوری‌خواه خواهند بود را به جلسه مجمع گزینندگان ارسال کنند.


دموکرات‌ها ممکن است با این موضوع مخالفت کنند و شکایت‌نامه‌هایی تنظیم کنند. بعضی از آن ایالت‌ها فرماندارها یا وزرای داخلی‌شان دموکرات است که آنها هم ممکن است الکتورهای مد نظرخودشان را به مجمع گزینندگان بفرستند.


این مسئله، ابهام‌ها را دو چندان می‌کند اما این دقیقاً ممکن است بخشی از نقشه جمهوری‌خواهان باشد. چون، زمانی که کنگره روز ۶ ژانویه برای شمردن آرای الکتورها تشکیل جلسه می‌دهد، مشروعیت برخی از الکتورها با چالش رو به رو خواهد بود.


این احتمال وجود دارد که جمهوری‌خواهان کنگره تصمیم بگیرند آرای الکترال ایالت‌های محل مناقشه نباید به حساب آورده شوند. تصور کنید که در این سناریو، آرای الکترال میشیگان باطل شوند. در این شرایط، هیچ‌یک از دو کاندید، ۲۷۰ رأی الکترال لازم برای پیروزی در انتخابات را نخواهد داشت.


در چنین شرایطی، قانون اساسی آمریکا می‌گوید مجلس نمایندگان باید با رأی‌گیری سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص کند. در این رأی‌گیری هر ایالت، حق تنها یک رأی دارد.


در انتخابات سال جاری ۲۶ ایالت رأیشان جمهوری‌خواه و ۲۳ ایالت رأیشان دموکرات بوده است.


بنابراین نتیجه این رأی‌گیری، انتخاب مجدد دونالد ترامپ خواهد بود.


پرزیدنت ترامپ لازم نیست غیر از پذیرش این نتیجه که مبتنی بر قانون اساسی است کاری انجام دهد