کاریکاتوریست اردنی؛ ایران شیرده و سپاهیان غارتگر!

امجد رسمی، کاریکاتوریست شناخته شده اردنی که بارها طرح های انتقادی علیه جمهوری اسلامی کشیده است این بار به سهم خواهی سپاهیان و غارت آنان از ثروت ملی ایران پرداخته است.

وی در این طرح مردم را در شرایط سخت و نبود امکانات به همراه فقر نشان می‌دهد

منبع: الشرق‌الاوسط