ایران از منظر جهان طرحی از مانا نیستانی

مانا نیستانی از هنرمندان کاریکاتوریست ایرانی در طرحی به موضوع اعتراضات سراسری مردم ایران که توسط مقامات جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شد و دستکم ۲۰۰ شهروند معترض ایرانی کشته شدند، پرداخته و نسبت به بی‌تفاوتی مقامات کشورهای دیگر واکنش نشان داده است.