پسر وزیر روحانی بازداشت شد

مهدی آخوندی به اتهام کارچاق کنی و دیگر اتهامات مالی دستگیر شد.پسر آخوندی متهم است با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه راه و شهرسازی دستور گرفته یا کارسازی کرده‌ است. تاکنون چندین فرزند وزرای دولت روحانی و یا نزدیکان وی از جمله برادر حسن روحانی به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند. به گفته بسیاری از تحلیلگران دولت حسن روحانی به نسبت دیگر دولت‌های سابق در نظام جمهوری‌اسلامی بیشتر درگیر فساد اقتصادی شده است. در حال حاضر برادر حسن روحانی و برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با قرار وثیقه چند صد میلیاردی آزاد هستند.