دستکم ۹ شهروند بهایی در بهارستان اصفهان بازداشت شدند

بنابر گزارشات رسیده به دیدگاه‌نو دستکم ۹ شهروند بهایی در شهر بهارستان اصفهان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

مرتضی اسماعیل‌پور، فعال حقوق بهائیان در این رابطه نوشت:« تعداد زیادی از شهروندان بهایی(دستکم۹ تن)را در شهر بهارستان اصفهان بازداشت کردند.تجربه سالها پوشش خبر بهایی به بنده می‌گوید این بازداشت‌ها صرفا جهت سناریو ساختگی ج.ا مبنی بر مدیریت بهائیان بر اعتراضات سراسری‌ست. آگاهیم به این رویکرد امنیتی-عقیدتی.۴۰سال اتهاماتی که هرگز اثبات نشد.»

ماموران امنیتی پس از تفتیش کامل منزل و فیلمبرداری به همراه توقیف وسایل شخصی شهاب فردوسیان، نسیم جابری، مهران الله دادی، شهباز باشی، وحیده نیازمند، ناصر لطفی، قدوس لطفی، ساغر و هما منوچهرزاده آنان را بازداشت کرده‌اند.