مدیر حوزه علمیه خواهان گسترش مسجدسازی در ایران شد

علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، با شعار «هر هزار نفر یک مسجد»، خواهان ساخت مساجد جدید شد و گفت: «موضوع مسجد برای حوزه بسیار مهم است و آمایش حوزه با این هدف برگزار شده که به ازای هر هزار نفر یک مسجد وجود داشته باشد.»

در حالی علیرضا اعرافی خواهان ساخت مساجد جدید در ایران شده است که بودجه سالانه حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی دستکم ۵ هزار میلیارد بوده و جامعه ایران به دلیل عملکرد منفی طبقه روحانیت نسبت به حضور در مساجد استقبال بسیار کمی نشان می‌دهد.

سخنان مدیرحوزه‌های علمیه در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران دچار بحران است و مردم مشکلات معیشتی دارند.