آذر منصوری، از بازجویی آذری‌جهرمی در زندان اوین نوشتآذر منصوری، فعال اصلاح‌طلب و عضور شورای مرکزی حزب اتحاد ملت که به تازگی کاندید مجلس فرمایشی شده است در توییتی از حضور آذری‌جهرمی به عنوان بازجو نوشت اما پس از دقایقی توییت خود را پاک کرد.

پیشتر نزار زکا زندانیان دوتابیعیتی لبنانی-آمریکایی از حضور آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری‌اسلامی به عنوان بازجو در زندان اوین گفته بود.