بازداشت دو عضو شورای شهر بابل به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی

اسماعیل ملاکریمی، دادستان بابل، از بازداشت دو عضو شورای شهر بابل و یک کارمند شهرداری به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی خبر داد.

ملاکریمی گفت که این بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که از حدود سه ماه پیش دادستانی و دادیار ویژه رسیدگی کننده به این جرایم در بابل، در حال جمع‌آوری ادله و مدارک مرتبط با این پرونده را آغاز کردند.


دادستان بابل گفت که بازداشت دو عضو شورای شهر بابل به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه مازندران انجام شده است و این پرونده متهم دیگری نیز دارد که تاکنون بازداشت نشده است.


ملاکریمی اشاره‌ای به جزییات این پرونده «دریافت رشوه و فساد مالی» نکرد.