مکارم شیرازی: « استفاده از داروی اسرائیلی مانعی ندارد»

مکارم شیرازی، از مراجع تقلید و از روحانیون مدافع سرسخت حکومت جمهوری‌اسلامی که عمدتا مواضع وی رسانه‌ای می‌شود در پاسخ به سوال خبرنگار درباره استفاده از واکسن کرونا در صورتی که ساخت اسرائیل باشد، گفت خرید و فروش چنین واکسنی «جایز نیست. مگر اینکه درمان منحصر به آن باشد و جایگزینی نداشته باشد، که در این صورت مانعی ندارد.» وی با تایید اینکه «استفاده داروی اسرائیلی مانعی ندارد» اولین بار است که نسبت به اقلام مرتبط با کشور اسرائیل دیدگاه منفی نداشته است.

طی روزهای اخیر ده‌ها مسئول جمهوری‌اسلامی به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته‌اند.


مکارم شیرازی پیشتر خواندن زیارت عاشورا را در مواجه با بیماری کرونا توصیه کرده بود.