ناوچه کنارک هنگام مین‌گذاری منفجر شد

روزنامه كويتى الجريده به نقل از نيروهاى درون ارتش جمهوری‌اسلامی خبر مى‌دهد که ناوچه کنارک هنگام مین‌گذاری این ناوچه منفجر شده است و ارتباطی با شلیک ناو جماران ندارد.

این نشریه اغلب به عنوان مجرای پخش اطلاعات محرمانه از سوی مقامات اطلاعاتی اسرائیل شناخته می‌شود.