حادثه ناوچه کنارک / سپاه یا ارتش؟ امریکا یا جمهوری اسلامی؟

مجتبی واحدی؛ تکرار حوادث تلخ همانند قربانی شدن نوزده نفر در حمله ناو جماران به ناوچه کنارک و عدم صداقت دستگاههای حکومتی در بررسی و‌مجازات عوامل آن ، موجب نگرانی مضاعف ایرانیان است.