پروژه برخورد با مرجعیت مستقل شیعه

نمایندگی های ولی فقیه در تمامی استانهای کشور مأموریت یافته اند که بطور مشخص وهدفمند وبه پشتوانۀ بودجه های کلان حکومتی اقدام به ترور شخصیت وتخریب آیت الله صادق شیرازی کنند. برنامه سازان بخش رسانه در تمامی نمایندگی های ولی فقیه در تهران وشهرستانها مأموریت یافته اند تا با توسل به تمامی ابزارهای تبلیغاتی از نشریه گرفته تا همایش وکنفرانس وبرنامه های تلویزیونی به تبلیغ علیه این مرجع تقلید منتقد بپردازند.


ابلاغیه ارسال شده به  نمایندگی های ولی فقیه آشکار کنندۀ این واقعیت است که پروژه برخورد با بیت آیت الله شیرازی هرچند توسط نهادهای امنیتی نظام از جمله اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات اجرا می شود، اما اتاق کنترل این عملیات نه از ساختمان وزارت اطلاعات بلکه از بیت رهبری طراحی وابلاغ می شود.


حجت الاسلام محمودیان که خود بدلیل رفت وآمد وحضور در جلسات درس خارج آیت الله شیرازی مدتی را در زندانهای دادگاه ویژۀ روحانیت گذرانده است در اینباره به دیدگاه نو می گوید: ” آقای خامنه ای وقتی در عرصۀ برخورد امنیتی با بیت آیت الله شیرازی ناکام ماند و تمامی این فشارها نتوانست ایشان را به سکوت وعقب نشینی در برابر نظام وتأیید مرجعیت آقای خامنه ای وادار کند. بدلیل حس کینه جویی شخصی که آقای خامنه ای نسبت به مخالفان ومنتقدان دارد، برای مشروعیت بخشی به اقدامات نظام شخصا وارد صحنه شده است. طبیعی بود که تا پیش از این ابلاغیه، بسیاری در اینکه برخوردهای تبلیغاتی با آیت الله شیرازی ارادۀ نظام است، تردید داشتند وبرخی اینطور تحلیل می کردند که این برخوردها طرح برخی نهادهای امنیتی است ورهبری نقشی در آن ندارد. ورود نمایندگی ولی فقیه به این عرصه نادرستی این تحلیل وارادۀ شخصی رهبری در این باره را ثابت کرد.”


وی درباره انگیزه های ورود آقای خامنه ای بصورت تمام قد به عرصۀ برخورد با آیت الله شیرازی به دیدگاه نو می گوید:

“انگیزۀ ورود شخص رهبر جمهوری اسلامی به این عرصه می تواند به چند علت باشد، اما قدر مسلم سه انگیزۀ اصلی برای این ورود می توان عنوان کرد. اولین انگیزه به شخصیت آقای خامنه ای باز میگردد. ایشان از نظر شخصی بسیار کینه توز هستند وبیشتر از آنکه با قضایا از دیدگاهی عقلانی برخورد کنند، از منظر شخصی وسوابق گذشته با موضوعات مختلف برخورد میکنند. شاید مردم کمتر بدانند که یکی از اولین کسانی که قصد داشت طی تماسی تلفنی درگذشت مرجع فقید، آیت الله العظمی سید محمد شیرازی، را به برادر ایشان آیت الله سید صادق شیرازی بعنوان بزرگ خاندان شیرازی ومرجع تقلید پس از برادرش تسلیت بگوید، شخص آقای خامنه ای بود. مکالمه ای که البته توسط آیت الله العظمی سید صادق شیرازی هیچ گاه پاسخ داده نشد ونشان داد که ایشان حتی از صحبت تلفنی وتأیید وبه رسمیت شناختن آقای خامنه ای حتی در این اندازه هم اکراه دارد. این مسأله طبیعتاً برای آقای خامنه ای گران آمد وبه نظر می رسد ایشان کینه ای از این برخورد به دل گرفت. به نظر من این مهمترین انگیزۀ آقای خامنه ای از چنین برخوردی است. البته تجربۀ دیگر برخوردهای رهبر جمهوری اسلامی با دیگر مخالفان خود وکیفیت سرکوب آنها از جمله در مسألۀ آیت الله منتظری وهمچنین مهدی کروبی ومیرحسین موسوی مؤید این مدعاست.”


اما انگیزۀ اصلی، امتناع آیت الله شیرازی از تأیید مرجعیت آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای در سالهای اول رهبری خود بشدت و بویژه در میان روحانیون واهل فضل در حوزۀ علمیه از بحران مشروعیت رنج می برد. ایشان در نظر داشت به هر ترتیب ممکن تأییدیه ای در باب مرجعیت خود بگیرد، برای همین هیأتهای مختلف از سوی وزارت اطلاعات و بیت رهبری برای تهدید وارعاب وترغیب وتطمیع مراجع تقلید راهی قم می شدند. آیت الله سید صادق شیرازی یکی از کسانی بود که در این زمینه بشدت تحت فشار قرار گرفت، اما حاضر نشد به هیچ وجه مرجعیت مذهبی وسیاسی آقای خامنه ای را به رسمیت بشناسد.


انگیزۀ دیگر آقای خامنه ای از ورود مستقیم به این عرصه را باید در هراس ایشان از توسعۀ روزافزون مرجعیت آیت الله صادق شیرازی بعنوان یکی از بارزترین مراجع تقلید سنتی مستقل منتقد جمهوری اسلامی دانست. طبیعتاً گسترش این مرجعیت بویژه برخورداری تشکیلات آن از ابزار رسانه مسأله ای نیست که  توسط نظام تمامیت خواهی مانند نظام ولایت فقیه از یک طرف وشخصیت متفرعنی همانند آقای خامنه ای تحمل شود.