انتقاد معاون آموزش و پرورش درخصوص استخدام کم روحانیان در مدارس
با وجود کمبود خود مدارس در ایران، معاون وزیر دل‌نگران کمبود استخدام روحانیان در مدارس است.


علیرضاکاظمی، معاون فرهنگی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، با اعلام اینکه «در حال حاضر ۲۰ هزار تن از روحانیان در مدارس به عنوان پیش‌نماز فعالیت می‌کنند»، گفت: «در ۷۰ هزار مدرسه نماز جماعت اقامه می‌شود و درحال حاضر کمبود روحانیون از جمله مشکلات ما در مدارس است.»