شهردار کانادایی به فارسی تسلیت گفت

دون لوسون، شهردار ادمونتون در کانادا درد مراسم یادبود قربانیان پرواز ۷۵۲ که توسط جمهوری‌اسلامی با شلیک موشک سرنگون شد سخنرانی کرد و در سخنرانی خود به زبان فارسی گفت: من در درد و اندوه شما شریک هستم.

در حالی مسئولان کشورهای دیگر نسبت به این واقعه تلخ ابراز تاسف کردند که مقامات جمهوری اسلامی با کسانی که این حادثه را اطلاع رسانی کردندبرخورد کرده است. گفته می‌شود فردی که از سرنگونی هواپیما فیلمبرداری کرده است توسط سپاه پاسداران بازداشت شده است.


رفتار مقامات کشور کانادا را با مقامات جمهوری‌اسلامی مقایسه کنید.