هشدار سخنگوی دانشگاه گیلان درباره موج دوم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت که کرونا آتش زیر خاکستر است و کنترل و مهار کرونا به معنی پایان آن نیست و این ویروس در بستر جامعه وجود دارد و موج دوم می‌تواند بازگردد.

محمدرضا نقی پور اشاره به وضعیت بیماری کرونا در استان گیلان،گفت که اگرچه در حال حاضر در این استان کرونا تحت مدیریت است و نسبت به روزهای اوج بیماری در اسفندماه شرایط بهتری داریم، اما کرونا مانند آتش زیر خاکستر است و با رفتارهای اشتباه می تواند موج دوم بیماری آغاز شود. نقی پور با بیان اینکه زنجیره انتقال ویروس کرونا کماکان در سطح استان گیلان فعال است، گفت که هم اکنون تعداد زیادی از مردم گیلان درگیر کرونا هستند و «باید نسبت به این اپیدمی احساس نگرانی شدید کنیم، اما متاسفانه برخی از رفتارها در جامعه این نگرانی را نشان نمی دهد». او کنترل موج افسارگسیخته کرونا در این استان را حاصل فداکاری کادر درمانی و همکاری مردم دانست و تاکید کرد که نباید فراموش کنیم که دستاورد مهار اپیدمی خیلی ارزان ایجاد نشده و زحمت فراوانی کشیده شده است و باید از آن حفاظت کنیم. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مردم خواست نسبت به کرونا دچار کاهش حساسیت نشوند و تاکید کرد که این ویروس در بستر جامعه وجود دارد و ماندن در خانه همچنان بهترین راهکار برای جلوگیری از ابتلا به کروناست. نقی‌پور با بیان اینکه کلیه توصیه های وزارت بهداشت همچون رعایت اصول حفاظت فردی، فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه خانگی و پرهیز از حضور غیر ضروری در تجمعات برقرار است، گفت که نباید به سمت دوباره شعله ور شدن کرونا برویم.