هفت شهروند بهائی در شیراز به ۳۹ سال حبس محکوم شدند

شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی هفت شهروند بهایی ساکن شیراز را که پیشتر با قرار وثیقه از بازداشتگاه آزاد شده بودند مجموعا به ۳۹ سال حبس محکوم کرد.

بنابر این گزارش نویدبازماندگان، بهاره قادری، نیلوفر حکیمی، الهه سمیع‌زاده، سودابه حقیقت، نورا پورمردایان، احسان‌الله محبوب راه وفا شهروندان بهایی محکوم به زندان هستند. بنابر احکام صادر شده نویدبازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیع‌زاده، سودابه حقیقت، نورا پورمردایان، هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و احسان‌الله محبوب راه وفا به یک سال و نیلوفر حکیمی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. نیلوفر حکیمی همچنین در دادگاه کیفری به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات شهروندان بهایی ساکن شیراز در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار شده است. بنابر رویه قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی در ایران تعدادی از شهروندان بهایی در ایران بازداشت و به زندان محکوم می‌شوند. بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخورد نیستند .