رابط روح الله زم در بیت خامنه‌ای که بود؟ او قرار بود چه اسراری را افشا کند؟

پس از اعدام ناگهانی روح‌الله زم و انتشار مطالبی از سوی پدر روح‌الله سوالاتی پیش آمده است که چرا بازجویان مانع از اطلاع زم از تایید حکم اعدام شده بودند. بسیاری معتقدند روح‌الله زم اجازه نوشتن وصیتنامه را نداشت چرا که همچنان حامل اطلاعات سری و محرمانه بود که به ضرر حکومت جمهوری‌اسلامی تمام می‌شد.