فتوای خامنه‌ای در مورد قمار از وب‌سایت او حذف شد!

در روزهایی که فعالیت و گسترش سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ایران به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شده، منابع خبری در ایران استفتای جدیدی را از علی خامنه‌ای منتشر کرده‌اند درباره قمار بودن یا نبودن فعالیت در آن دسته از سایت‌های اینترنتی که برای ورود کاربر به بازی پول دریافت می‌کنند و علی خامنه‌ای در پاسخ آن را «بی‌اشکال» اعلام کرده است.

با این حال، یک روز پس از انتشار این فتوا در خبرگزاری‌ها، بررسی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر علی خامنه‌ای نشان می‌دهد که این فتوای خاص از فهرست فتواهای منتشرشده در پایگاه حذف شده است، ضمن آن‌که در دیگر وب‌سایت رسمی آقای خامنه‌ای با عنوان «دفتر حفظ و نشر آثار» نیز هیچ ردی از این فتوا دیده نمی‌شود.


حتی روحانیون حکومتی هم با این فتوا مخالفت کرده‌اند اما دست داشتن آقازاده‌های بیت خامنه‌ای در مافیای سایت‌های شرط بندی باعث این فتوا بوده است. به نظر میرسد جنگ پشت پرده برای تصاحب منافع سایت‌های شرط بندی بین آقازاده‌ها همچنان خبرهای بیشتری بدنبال خواهد داشت.