تحریم های جدید آمریکا بر نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی

خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۲۶ آذر دربیانیه‌ای اعلام کرد : شرکت‌هایی مستقر در چین و امارات با ارائه خدمات کشتیرانی و انجام مبادلات مالی با شرکت تریلیانس، به این شرکت به عنوان واسطه کمک کرده‌اند که محصولات پتروشیمی ایران را بفروشد و منتقل کند.

فهرست این تحریم‌ها به قرار زیر است:


شرکت دونگای (Donghai) که در چین قرار دارد، به خاطر انتقال هزاران تن محصولات پتروشیمی از ایران به چین


براساس توافق شرکت تریلیانس شرکت پتروشیمی ساوت ایست (South East) که در چین قرار دارد و از شبکه مالی خود با تریلیانس برای انتقال مالی بین ایران و شرکت دونگای استفاده می‌کند


شرکت تجاری آلفا تک (Alpha Tech) که در امارات قرار دارد و به واسطه شرکت‌های تریلیانس و تریو انرژی، هزاران تن محصولات پتروشیمی

ایران را منتقل کرده است


شرکت تجارت پتروشیمی اف زی ای (FZE ) که در امارات قرار دارد و مانند شرکت آلفا تک پوششی برای عملکرد شرکت تریلیانس در فروش محصولات پتروشیمی ایران بود


یک شرکت انتقال گاز و مواد شیمیایی در ویتنام نیز به خاطر ارتباط و دریافت محصولات از ایران در این تحریم قرار گرفته‌است.