کاریکاتوریست اردنی؛ اقتصاد ایران و سقوط آزاد

امجد رسمی، کاریکاتوریست شناخته شده اردنی که بارها طرح های انتقادی علیه جمهوری اسلامی کشیده است این بار به دخالت های سپاه در بورس پرداخته و از سقوط بازار بورس طرحی انتقادی کشیده است.

منبع: الشرق‌الاوسط