علی خامنه‌ای دستور به ساخت کلاهک اتمی داده است

بنابر گزارش های رسیده، علی خامنه‌ای به سپاه دستور ساخت هرچه سریعتر کلاهک های هسته‌ای را داده است.

صدای آزمایش های پی در پی در نزدیکی سایت های نظامی و ساخت و سازهای اخیر در مراکز هسته‌ای شتاب گرفته است.


اسراییل با علم به این برنامه تلاش کرده تا با ترور فخری زاده و انفجار در تاسیسات هسته‌ای این روند را به تاخیر بیاندازد اما گفته میشود که اولین کلاهک های هسته ایی تا فروردین آماده خواهد شد