خامنه‌ای : نگران انتخابات نباشید؛ کار بلدیم

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی در سخنرانی خود انتخابات مجلس شورای اسلامی را «آبروی نظام اسلامی» خواند و گفت:دوست و دشمن چشم دوخته اند به این انتخابات، به ویژه دوستانی که به گفتۀ علی خامنه ای نسبت به نرخ مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند ماه ابراز نگرانی می کنند.دوستان هم با نگرانی منتظر نحوۀ حضور مردم در انتخابات هستند.»

خامنه‌ای درخصوص وضعیت انتخابات مجلس افزود: «هر وقت پیغامی به یک مجموعه ای از دوستان می دهم" به آنان اطمینان می دهم : "هیچ نگران نباشید[...] ملت ایران بلد است چه کار بکند و دارد می کند کار خودش را. اگر خوب انجام بدهیم کارمان را ممکن است تاثیر تحول آفرین داشته باشد.» علی خامنه‌ای با ابراز اطمینان گفت؛ « وی ابراز اطمینان کرد که "انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر نشان خواهد داد مردم در کنار نظام اسلامی و پشتیبان آن هستند.»