فرمانده سپاه مدعی خودکفایی ایران و عدم وابستگی به نفت شد


حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که پیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا در لیست تحریم قرار گرفت و به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود در آخرین سخنرانی خود گفت: سفیر یکی از کشورها که ما اطلاعات محرمانه آن را داریم اما نامش را نمی‌گویم، همه سفرا را جمع کرد و به آنها گفت «به اروپایی‌ها بگویید ایرانی‌ها در حال بریدن وابستگی اقتصادی کشورشان به نفت هستند و به خودکفایی رسیده اند، بجنبید، نفت را باز کنید، گشایش ایجاد کنید وگرنه ملت ایران اقتصادش از نفت جدا می‌شود».