اظهارات مشکوک رهبر از مخفی گاه، آیا جنگ در راه است؟

مجتبی واحدی؛ رهبر جمهوری اسلامی در دیدار مجازی خود با گروهی که به عنوان " اقشار مختلف دانشجویی" معرفی شده اند برای اولین بار در سالهای اخیر از " احتمال برخوردهای سخت با جبهه مستکبران " سخن گفته است.