استاد دانشگاه بهشتی متهم به «همکاری با دولت متخاصم» شد

پس از ماه‌ها بازداشت، در نخستین جلسه دادگاه یک استاد دانشگاه شهید بهشتی اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به او تفهیم شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهام رضا اسلامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.


وکیل مدافع آقای اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۹ مهرماه، در گفت‌وگو با ایلنا درباره اولین جلسه دادگاه این استاد دانشگاه گفت: «در این جلسه کیفرخواست قرائت شد و اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به موکلم تفهیم شد که او به دفاع از خود پرداخت.»


رسول کوهپایه‌زاده،‌ وکیل رضا اسلامی، به مصادیق اتهام همکاری با آمریکا اشاره نکرد.به گفته آقای کوهپایه‌زاده، «احتمالاً رسیدگی به این پرونده چندین جلسه ادامه خواهد داشت. منتظر ابلاغ بعدی دادگاه جهت تعیین وقت جلسه رسیدگی و ادامه رسیدگی هستیم.»


پیشتر وب‌سایت «حقوق بشر در ایران» خبر داده بود که رضا اسلامی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه مک‌گیل کانادا، استاد حقوق بشر، حقوق محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، روز ۲۳ اردیبهشت سال جاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این وب‌سایت «فعالیت حقوق بشری» او را دلیل بازداشتش عنوان کرده بود.