تصویر نیکتا اسفندانی در دستان سفیر اسرائیل در سازمان ملل

سفیر اسرائیل در سازمان ملل در زمان سخنرانی خود در نشست این سازمان با بالا بردن عکس نیکتا اسفندانی یکی از کشته شدگان نوجوان ۱۴ ساله در قیام مردمی آبان ۹۸ گفت:««او دلیرانه به اعتراضات پیوست و برای آینده خود مبارزه کرد. به‌نحو تراژیکی، در نوامبر، رژیم به او شلیک کرد و او را کشت. او ۱۴ سال داشت.»

در این نشست جوادظریف به دلیل عدم صدور ویزا حضور ندارد و انتقادات گسترده‌ای علیه جمهوری‌اسلامی به دلیل عملکرد ضدمردمی مطرح شده است.