صداوسیما نیز کشته شدن معترضان در نیزار ماهشهر را تایید کرد

صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارشی کشته شدن معترضان ماهشهری، بهبهانی و شیرازی را در اعتراضات سراسری تایید کرد اما از آنان به عنوان «اغتشاشگر» معرفی کرد. کاربران فضای در واکنش به این گزارش این رویکرد صداوسیما را رویکردی عادی در حکومت سرکوبگر دانستند و به گفته بسیاری از منابع دستکم ۷۰۰ کشته طی ۴ روز نتیجه اعتراضات سراسری‌ست که کشته شدگان مردم معترض ایرانی هستند.