جمهوری اسلامی وارد لیست سیاه FATF شد

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری‌اسلامی را لغو کرده است. روز گذشته وال‌استریت از ورود جمهوری‌اسلامی به لیست سیاه FATF خبر داده بود که رویترز خبر نهایی شدن این اقدام ویژه مالی را منتشر کرد و به این ترتیب جمهوری‌اسلامی در لیست سیاه FATF قرار گرفت.

رییس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی در واکنش به بازگشت اسم این کشور به لیست سیاه FATF گفت عملکرد بانک مرکزی ایران در یک سال گذشته این اطمینان خاطر را برای مردم ایجاد کرده که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.