مناظره مهدی خزعلی و مجتبی واحدی در مورد نوید افکاری

مناظره مهدی خزعلی و مجتبی واحدی واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی داشته است. در این مناظره این دو فعال سیاسی درخصوص براندازی جمهوری اسلامی صحبت شده است.