مرتضی امیری، جانباز جنگ به دلیل نوشتن نامه به خامنه‌ای بازداشت شد

مرتضی امیری جرقویه، فعال سیاسی و از مجروحان جنگ ایران و عراق به دنبال نوشتن نامه‌ای انتقادی به خامنه ای دستگیر شد. وی در نامه خود نوشت: آقای خامنه‌ای، کشتار ناجوانمردانه آبان گریبان آمران را می‌گیردآقای امیری جرقویه معلم بازنشسته ۷۰ ساله و از طرفداران آیت الله منتظری در بخشی از نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای با اشاره به کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه نوشته "این کشتار ناجوانمردانه نه مشمول زمان می‌شود، نه از یادها و خاطره ها می رود و نه قابل توجیه است، بلکه بلاشک گریبان بانیان و آمران و عاملان آن را [اگر] امروز نه، فردا خواهد گرفت."


پس از بازداشت مرتضی امیری جرقویه فرزند ایشان امیریاسین امیری31 ساله پس از دوازده سال خدمت در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دلایل "امنیتی"و "شبه امنیتی" از سوی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع رد صلاحیت و سپس از این وزارت خانه اخراج گردید .