شرکت نمایندگان طالبان در ضیافت شامی با حضور زنان برای اولین بار

نمایندگان طالبان برای نخستین بار در ضیافت شامی با حضور زنان مذاکره‌کننده افغان در دوحه شرکت کرده‌اند.

نمایندگان دولت افغانستان و طالبان برای پنجمین بار نشستی را برای حل موارد اختلاف برگزار می‌کنند. قرار است در این نشست بر سر اصول گفت‌وگوهای صلح توافق شود. اتکا به فقه حنفی برای حل اختلاف‌ها در هنگام مذاکرات و تاکید بر ادامه توافق طالبان و امریکا، از موارد اختلافی است که گفت‌وگوها را با بن بست روبه رو کرده است.