آمار واقعی کرونا ۲۰ برابر است!

مسعود یونسیان، استاد دانشگاه پزشکی تهران با انتقاد از انتشار آمارهای غیرواقعی اعلام کرد:«در ایران فقط ۲۰ درصد موارد بستری می‌شوند،فقط از نصف آن‌ها تست گرفته می‌شود وتست مورد استفاده حساسیت بالایی ندارد و نیمی از موارد را گزارش می‌کند، به همین دلیل آمار واقعی ۲۰برابر آن چیزی است که گزارش می‌شود.»

پس از انتقال کرونا ویروس به ایران که اولین مراجعه‌کنندگان آن در شهر قم بود و گفته می‌شود این ویروس را طلاب موسسه جامعه‌المصطفی به ایران منتقل کرده‌اند هیچگونه آمار دقیق و مستند تاکنون منتشر نشده است.


حکومت جمهوری‌اسلامی تلاش کرده‌است که امار واقعی را نشر ندهد و به همین دلیل حکومت در مرگ و قربانی‌شدن هزاران ایرانی مقصر است.