شبکه‌های تلویزیونی جمهوری‌اسلامی در هاتبرد قطع شد

قطع شبکه های راديويی و تلويزيونی جمهوری اسلامی از روی هاتبرد تاکنون با واکنش مقامات جمهوری اسلامی روبرو نشده است.ماهواره هاتبرد از ماهواره های پرمخاطب در ايران است و بسياری از خانواده های ايرانی ديش های خود را به سوی اين ماهواره تنظيم کرده اند. طی ماه‌های اخیر بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی خواهان برخورد مجامع بین‌المللی با سیستم‌های تحت کنترل علی خامنه‌ای از جمله صداوسیما شده بودند.

پیشتر نیز هاتبرد شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی را از روی ماهواره خود قطع کرده بود.