کیهان، اطلاعات و همشهری به بخش خصوصی واگذار می‌شود

مجلس شورای اسلامی روز شنبه طرح الزام دولت و شهرداری تهران به واگذاری پنج موسسه روزنامه اطلاعات، ایران، کیهان، همشهری و جام‌جم را اعلام وصول کرد.

اطلاعاتی از حزئیات واگذاری این موسسات در مجلس منتشر نشده است. دو موسسه کیهان و اطلاعات زیرنظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.