گاف جدید بی‌بی‌سی؛ آمریکا ۷۵ ایالت دارد

تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در زیرنویس خبری خود مدعی شد که ایالات متحده آمریکا ۷۵ ایالت دارد و ناآرامی در این ۷۵ ایالت وجود دارد!

کشور آمریکا ۵۰ ایالت دارد و یک منطقه فدرال و پنج سرزمین خودمختار در کنار جزایر پراکنده