صدور حکم ۱۳ سال برای یکی از هواداران «عرفان حلقه»

امیرحسین میرخلیلی٬ از هواداران جریان «عرفان حلقه» که از مهر ماه ۱۳۹۸ در زندان اوین به سر می‌برد به ۱۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که در صورت تایید این حکم ۱۰ سال آن قابل اجراست.

اتهام‌های او «تبلیغ علیه نظام»٬ «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت ملی از طریق اداره گروه و جمعیت و سازماندهی و فراخوان تجمعات غیرقانونی در حمایت از محمدعلی طاهری» عنوان شده است. این حکم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شده است.