متناقض‌گویی دولتی‌ها در مورد تعداد دریافت‌کنندگان کمک‌های معیشتی

محمدشریعتمداری وزیر کار در تاریخ ۶ آذر در جلسه هیات دولت گفت: نزدیک به ۶۰ میلیون نفر کمک دریافت کرده‌اند و تردیدی در آن نیست.

احمد میدری معاون محمد شریعتمداری در وزارت کار دقیقا همان روز در گفتگو با ایسنا گفت: بسته حمایتی به ۲۴ میلیون نفر در کشور پرداخت نشده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری در جلسه هیات دولت پس از محمد شریعتمداری گفت: ۵۷.۲ درصد خانوارها در استان تهران کمک مالی معیشتی را دریافت کردند. به طور طبیعی نیمی از ساکنان استان تهران در این طرح قرار نگرفتند.