حسن روحانی از «انتخابات تشریفاتی» گفت

حسن روحانی در توییتر خود نسبت به انتخابات تشریفاتی در ایران انتقاد کرد و در توییتر خود نوشت: «بزرگترین خطر برای حاکمیت ملی ما روزی‌ست که انتخابات، تشریفات شود. جای دیگری انتصاب بفرمایند؛ مردم پای صندوق رأی بروند و فقط تشریفات انتخابات را انجام دهند.»


کاربران فضای مجازی در زیر توییت حسن روحانی صدها کامنت مبنی بر انتخابات تشریفاتی جمهوری اسلامی طی چهل سال حیات این حکومت نوشتند و تلاش حسن روحانی را مبنی بر تشویق مردم جهت آمدن آنان پای صندوق را رای بی‌تاثیر دانسته‌اند.توییت حسن روحانی که شبهاتی مبنی بر تایید انتخابات تشریفاتی در سیستم جمهوری اسلامی از سوی دومین شخصیت سیاسی کشور داشت، منجر شد تا حسن روحانی پس از دو ساعت توییت دیگری منتشر کند تا بگوید سیستم جمهوری‌اسلامی «تک‌حزبی، کمونیستی» نیست.حسن روحانی در توییت دوم خود که برخلاف واقعیت موجود ایران است با هشتگ سرمایه اجتماعی تلاش کرد تا اعتماد جامعه را به حکومت نشان دهد در حالی که دو ماه پیش نزدیک به ۲ هزار نفر توسط حکومت کشته شده‌اند.