سیدعلی موسوی نویسنده یا بازجوی سپاه

سید علی موسوی در توییتر خود را چپ معرفی می‌کند و تمام تلاش او اطلاع‌رسانی در راستای منافع جمهوری‌اسلامی است. به گفته او ۱۶ کتاب منتشر کرده است. کتاب‌های در حوزه شبکه اجتماعی تا سیاست اما آنچه او تلاش می‌کند با جدیت منتشر کند، جریان‌سازی در حوزه مقابله با براندازی است.موسوی که سابقه پرونده سازی برای کاربران توییتر را دارد در آخرین توییت خود به عراق و شکل‌گیری مجدد فعالیت‌های داعش است. او نتیجه اعتراضات را ظهور مجدد داعش و کشتار مردم رهگذر می‌داند و در این رابطه می‌نویسد: «با انتشار خبر استعفا برهم صالح رئیس جمهور عراق گروه تروریستی داعش با بستن جاده بين كركوك و تكريت تعدادی از مردم رهگذر را به گلوله بستند و به شهادت رساندند! این شروع ماجرا عراق است».

او در توییت‌های مختلف به براندازان و مخالفین حکومت جمهوری‌اسلامی پرداخته و با پرداختن به مصاحبه پسر دایی پویا بختیاری او را به یک گروه خاص سیاسی نسبت می‌دهد که به گفته او عامل «بمب‌گذاری کانون رهپویان وصال شیراز» بوده‌اند. او پرچم درفش کاویانی را مرتبط با یک گروه سیاسی دانسته و در این رابطه می‌نویسد که این گروه عامل کشته شدن ۱۴ شهروند شیرازی شده است. موسوی که در قامت یک امنیتی این توییت را منتشر کرده تلاش دارد تا ذهنیت کاربران را درگیر مبحث بمبگذاری و فعالیت براندازی کند تا از این طریق برندازان را نیروهای رادیکال و خشونت‌طلب معرفی کند.

سید علی موسوی بارها چهره امنیتی خود را نمایان کرده و از ارتباط خود با نیروهای آتش به اختیار و یا ارازل و اوباش سپاه همچون امیر رضایی سخن گفته است. امیر رضایی یکی از نیروهای اوباش که در سرکوب مردم فعال است در پاسخ به او نشان می‌دهد که او با موسوی دارای رفاقت و صمیمت مشخصی است. موسوی پیشتر نیز از ارتباطات امنیتی خود سخن گفته بود.

در فضای مجازی کاربران بسیاری از او به عنوان بازجوی سپاه یاد می‌کنند.