فرمول واکسن کرونا از دید مسئولان جمهوری اسلامی

بهنام محمدی، کاریکاتوریست ایرانی طرحی با موضوع کرونا و تفکر مقامات جمهوری‌اسلامی در رابطه با این بیماری خطرناک کشیده است.


طرح منتشر شده در آموزشکده توانا