کنسولگری جمهوری‌اسلامی در نجف به آتش کشیده شد

معترضان عراقی شامگاه چهارشنبه، ششم آذر، کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را به آتش کشیدند.

در حالی معترضان عراقی کنسولگری جمهوری اسلامی در عراق را به آتش کشیدند که پیشتر در تاریخ سیزدهم آبان نیز معترضان عراقی بخشی از کنسولگری ایران در کربلا را به آتش کشیده و پرچم عراق را بر آن نصب کرده بودند.

پس از این رویداد وزارت خارجه عراق اعلام کرد که حمله به کنسولگری « از سوی افرادی بیگانه با تظاهرکنندگان حقیقی انجام گرفت.»

در جریان آتش زدن کنسولگری جمهوری اسلامی ۴۷ مامور نیروی پلیس عراق مجروج شده است.