برگزاری جلسه دادگاه آتنا دائمی برای پرونده جدید او

جلسه دادگاه آتنا دائمی٬ فعال مدنی زندانی٬ برای رسیدگی به یکی از پرونده‌های جدیدی او روز یکشنبه ششم بهمن‌ماه در شعبه سه دادسرای اوین برگزار شد.

او در این پرونده جدید به «اخلال در نظم زندان، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه در وب‌سایت‌های مخالف نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شده است.


آتنا دائمی از آذرماه سال ۹۵ برای گذراندن محکومیت قبلی هفت سال زندان خود در زندان به سر می‌برد. در این مدت برای او پرونده‌هایی متعدد تشکیل شده که در یکی از آنها به همراه گلرخ ایرایی دیگر فعال مدنی به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شده‌اند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.

او در این سال‌های حبس بارها از حقوق یک زندانی از جمله تماس تلفنی و ملاقات نیز محروم شده است.