توزیع گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته و آلوده توسط سپاه

شرکت پویا ایر وابسته به سپاه پاسداران جمھوری اسلامی گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته خود را در مناطق محروم شهرهای اطراف تهران با قیمت کیلویی ۳۹ هزار تومان توزیع می‌کند.

این گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته در رباط کریم، بهارستان و نسیم شهر پخش شده و در بسیاری موارد صف خرید افراد کم‌درآمد برای خرید دیده شده است.


سپاه از این طریق تلاش دارد تا چهره خود را در میان اقشار کم‌درآمد مثبت نشان دهد و تمامی چپاول‌های خود طی عمر جمهوری‌اسلامی را پنهان سازد.