به خواب فرو رفتن ظریف هنگام سخنرانی روحانی در مجلس شورا

در زمانی که حسن روحانی ، چهارشنبه 27 مه، در حال سخنرانی در برابر مجلس بود، محمد‌جواد ظریف که مشغول چرت زدن بود به قیلوله فرو رفت و خوابید.

دوربین‌ها، ظریف را نشان دادند که در میان سخنان روحانی، با ماسکی به صورت، سرش به عقب خم شده و کاملا در بخواب فرو رفته بود.


تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، تصویر ظریف را از چند زاویه متفاوت نشان داد که این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی ایرانی، دستمایه ریشخند قرار گرفت.

نکته جالب‌تر این بود که چرت زدن ظریف در ساعت حدود 9:45 صبح در نخستین جلسه مجلس جدید بود.


حجت فقیه، کنشگر ایرانی در حساب کاربری توئیتر خود در مورد چرت‌زنی ظریف نوشت: «این خواب عمیق ظریف در افتتاحیه امروز مجلس اشاره‌ای به 7 سال خواب عمیق دولت روحانی داشت. امیدواریم این #مجلس_یازدهم از خواب بیدارشان کند.».


گفتنی است که مجلس جمهوری اسلامی در نخستین جلسه دوره یازدهم خود در روز چهارشنبه 27 مه، محمد باقر قالیباف را به سمت رئیس مجلس، انتخاب کرد.

العربیه