نماینده ساری: در تهران خانه ندارم و هر شب خانه یکی از فامیل‌ها می‌خوابم

علی بابایی کارنامی که به گفته منابع مطلع از نمایندگان ثروتمند ساری است. بابایی مدعی شده است که :« در تهران خانه ندارم. فقیر نیستم اما خانه ندارم... برای همین شبی خانه یک نفر می‌خوابم. امشب می‌روم خانه پسر عمه‌ام، فردا می‌روم خانه پسر دایی‌ام می خوابم.‌»

هر ساله بودجه بسیار بالایی صرف هزینه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌شود که این هزینه ها شامل منزل در مناطق گران‌قیمت و خودروهای لوکس نیز می‌شود.