افشای میزان سواد فخری زاده توسط خبرگزاری حکومتی

مجتبی واحدی، فعال سیاسی در مورد سوابق علمی و کاری محسن فخری زاده در این ویدیو توضیح داده است. محسن فخری زاده به تازگی در یک درگیری مسلحانه جان باخته است. فخری‌زاده معروف به «پدر اتمی ایران» در حوزه موشکی و هسته‌ای فعالیت می‌کرد.